روش اندازه گیری کاغذ دیواری

یکی از پر تکرار ترین سوال های ممکن در هنگام بازسازی یا تغییر دکوراسیون میدانید چیست؟

این که چه تعداد رول کاغذ دیواری برای این اتاق یا این فضا نیاز است.

با مینیاتور همراه باشید تا یکی از ساده ترین و سریع ترین راه های اندازه گیری رو بهتون آموزش بدیم.

در کل کاغذ دیواری های موجود بازار را عمدتا میتوان در این ابعاد دسته بندی کرد:

-عرض 53 سانتی متر در طول 10 متر

-عرض 70 سانتی متر در طول 10 متر

-عرض 106 سانتی متر در طول 10 متر

-عرض 106 سانتی متر در طول 15/5 متر

در محاسبه شماره 1:

با استفاده از یک عدد متر دور تا دور کل دیوار های اتاق مورد نظر را اندازه گیری میکنیم.

متراژ کل را تقسیم بر 1/59 سانتی متر کنید و به سادگی تعداد رول کاغذ دیواری محاسبه میشود:

اگر دور دیوار یک اتاق 14 متر باشد به این صورت محاسبه میگردد:

9 رول ≅8/805 = 1/59 ÷ متر 14

به همین سادگی شما می توانید تعداد رول مصرفی بابت کاغذ دیواری را محاسبه کنید.


 

حالا همین کار را برای کاغذ دیواری عرض 70 سانت انجام میدهیم:

باید متراژ دور دیوار را تقسیم بر 2/10 سانتی متر کنید

و در کاغذ عرض 106 سانتی متر متراژ دور دیوار را تقسیم بر 3/18

و برای محاسبه کاغذ دیواری های کره ای با طول 15/5 متر طول:

شما برای تعداد رول باید متراژ کل دیوار را تقسیم بر 4/24 کنید.

مثلا اگر متراژ دور دیوار 9 متر باشد به این صورت عمل میکنیم:

3 رول ≅2/240 = 4/24 ÷ متر 9/5

 

توجه:

این نکته را در نظر بگیرید در هنگام تقسیم اعداد باید عدد بدست آمده را به بالا گرد کنید.

تا در هنگام اجرای کار کسری به وجود نیاید.