به طور کلی هر فردی ترجیح می دهد که در انتخاب سبک دکوراسیون منزل و همین طور انتخاب و خرید وسایل موجود در خانه خود به سراغ همان سبکی برود که از آن احساس خوبی می گیرد و می تواند با کمک آن احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به منزل خود پیدا کند.

تصاویر پروژه‌های منتخب