انتخاب کاغذ دیواری(بخش اول)

نحوه انتخاب کاغذ دیواری جدا از اصول کلی که در بر میگیرد شامل نکات دیگری نیز میشود.

با به کارگیری آن ها می تواند در طراحی یک فضای ایده آل و مناسب بسیار تاثیر گذار باشد.

این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانید طراحی فضا های مختلف منزل به معیار های مختلفی وابسته است:

شما نمیتوانید اصولی را که در انتخاب کاغذ دیواری نشیمن پیاده میکنید،در اتاق نشیمن پیاده کنید.

هر فضا با توجه به خصوصیاتی که دارد،نیازمند طراحی خاص و منحصر به فردی است.

 

 

پیش از اقدام به بررسی مدل های مختلف موجود در بازار ابتدا تکلیف خودرا با قسمت هایی که قصد نصب کاغذ دارید مشخص کنید.

به این شکل شما در هنگام انتخاب از میان گزینه های بسیار زیادی که وجود دارند هوشمندانه تر عمل خواهید کرد.

در بخش بعدی توضیحات مختصری در ارتباط با نحوه انتخاب کاغذ دیواری مناسب هر فضا به شما خواهیم داد.